ETGK FUND

O Funduszu

Powstanie Europejskiej Technologicznej Grupy Kapitałowej zostało zainicjowane przez dwa podmioty: Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o. oraz Fundację Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Połączenie kapitałowe i organizacyjne centrum badawczo-rozwojowego (będącego jednostką naukową) oraz koordynatora dużej sieci aniołów biznesu zostało zaprojektowane i jest dedykowane zwiększeniu ilość efektywnych projektów inwestycyjnych o charakterze innowacji produktowej i procesowej.

Zarówno Park Innowacji jak i Fundacja INES od wielu lat realizują usługi wsparcia projektów inwestycji kapitałowych, przygotowując je do efektywnego wdrożenia na rynek. Wsparcie projektów inwestycyjnych jest realizowane w obszarze techniczno-technologicznym oraz prawno-inwestycyjnym. Dzięki dobrze zaprojektowanej w ramach ETGK synergii, wynikającej ze współpracy sektora nauki i inwestorów rynku kapitałowego, przewidywany jest wzrost udziału projektów w drugich rundach inwestycji Aniołów Biznesu oraz funduszy seed capital.

Image

Park Innowacji i Przemysłu – Centrum Badawczo Rozwojowe

Centrum Badawczo Rozwojowe Parku Innowacji i Przemysłu powstało w połowie 2014 roku jako jedna z  niewielu w Polsce komercyjnych jednostek naukowych. Od początku powstania głównym celem statutowym był rozwój technologii: od zalążka koncepcji do pełnej komercjalizacji wyników prac badawczych. Po roku działalności Park Innowacji i Przemysłu otrzymał od Ministerstwa Gospodarki status CBR, a więc Jednostki Naukowej (Decyzja nr 10/CBR/2015). Dodatkowo Park posiada w Katowicach kompleks hal produkcyjno-laboratoryjnych, a w nich laboratorium oraz instalacje do produkcji pilotażowej. Park spełnia zatem definicje parku technologicznego, parku przemysłowego oraz inkubatora technologicznego i działa także w tym zakresie.

Park Innowacji i Przemysłu, jako Centrum Badawczo-Rozwojowe, koncentruje się na realizacji prac B+R oraz wdrażaniu ich efektów do praktyki gospodarczej. Specjalizacją Parku są innowacyjne technologie z dziedzin materiałoznawstwa i gospodarki odpadami w zakresie innowacyjności produktowej i procesowej. Spółka koncentruje się na obszarze technologicznym, w zakresie maszyn produkcyjnych i ciężkiego przemysłu.
Strategią jest: dobrze zaplanowana, zbadana i wdrożona innowacja może, a nawet powinna być stosowana w każdej branży przemysłu.

W okresie swojej działalności Centrum Badawczo-Rozwojowe Parku Innowacji i Przemysłu zrealizowało ponad 50 projektów i prac B+R. W ramach zleconych oraz własnych prac badawczych wypracowano niemal 50 technologii, z czego wdrożono do produkcji ponad 20.

Image

Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Fundacja INES jest „think tankiem”, tj. niezależną organizacją pozarządową, tworzącą programy gospodarcze i społeczne w Polsce oraz prowadzącą aktywną działalność doradczą. Fundacja INES od samego początku działalność jest zgodna z wysokimi standardami Unii Europejskiej, co pozwoliło jej na pozyskanie licznych dotacji z PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka oraz nawiązywanie współpracy z organizacjami zagranicznymi. INES zrealizowała z pozytywnym wynikiem wiele projektów badawczych, naukowych, szkoleniowych oraz rozwojowych, realizując projekt od fazy koncepcji, poprzez jego przygotowanie, realizację i ewaluację. Doradztwo dotyczy szczególnie małych i średnich przedsiębiorców, przedstawicieli sektora nauki oraz przedstawicieli sektora B+R. Fundacja INES w ciągu ostatnich lat była zaangażowana w wiele przedsięwzięć wspierających sektor MŚP, rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

Image

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu-Innowacja – projekt Fundacji INES

PSAB-I jest ponadregionalną siecią skupiającą inwestorów prywatnych oraz różnego rodzaju podmioty (renomowane uczelnie wyższe, agencje rozwoju, stowarzyszenia, parki technologiczne, fundusze wysokiego ryzyka, firmy doradcze), uczestniczące w procesie wynajdywania, selekcji oraz wyboru projektów wymagających zewnętrznego finansowania oraz doradztwa dla przedsiębiorców. Głównym celem merytorycznym Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja jest kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania własnych innowacyjnych przedsięwzięć. Wyniki projektu można określić jako przerastające wszelkie oczekiwania. Od 2010 zrealizowano w ramach PSAB-I: 1500 spotkań indywidualnych, 150 szkoleń, zarejestrowano 150 inwestorów, przeanalizowano 800 koncepcji, zrealizowano 40 inwestycji kapitałowych, a ogólna liczba uczestników platformy PSAB to ponad 5000.

Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa posiada więc we własnych zasobach zarówno własny Instytut Badawczy (CBR), generujący własną podaż projektów technologicznych oraz mający doświadczenie w rozwoju i wdrażaniu technologii, jak i własną Sieć Aniołów Biznesu (PSAB-I).

Wszystko, co powyższe powoduje, iż Fundusz jest dedykowany Europejskiej Technologicznej Grupie Kapitałowej, jako wehikuł zarządczy i inwestycyjny Parku Innowacji i Przemysłu oraz Fundacji Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

belka-kfk.png

+48 507 967 284

biuro@etgk.pl

ul. Francuska 13/7
40-027 Katowice

NIP: 9542783115
Regon: 368504882

Copyright © 2022 Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa.