ETGK FUND

Nasze Inwestycje

Image

CREATIVE TECH Sp.z.o.o
Nanokompentanty i technologia transferu druku wodnego

 

Głównym produktem spółki są zawiesiny nanozwiązków miedzi oraz w niektórych, rzadkich wypadkach nanozwiązki miedzi w formie nanoproszków. Nanododatki przygotowywane są w ośrodkach nadających się do późniejszego wykorzystania przez klientów i zaplanowane oraz przetestowane są zawieszenia w olejach roślinnych, glikolu i wodzie. Niepowtarzalną cechą, odróżniającą produkty od istniejącej do tej pory oferty rynkowej, jest ich stabilność uzyskiwana dzięki unikatowym recepturom oraz metodom przetwarzania nanozwiązków, a także możliwości zastosowania w olejach przepracowanych. Dzięki realizowanej inwestycji Spółka dokonała dywersyfikacji działalności związanej z zastosowaniem nanotechnologii w rozwoju technologii transferu druku wodnego. Creative Tech prowadzi prace B+R w zakresie opracowania innowacyjnej folii wodorozpuszczalnej oraz opracowania pigmentów o znacząco ulepszonych parametrach mechanicznych, do zastosowania w procesie transferu druku wodnego. Firma prowadzi prace B+R z udoskonaleniem technologii oraz optymalizację powłok nakładanych metodą natryskową. Prace polegają na opracowaniu innowacyjnej metodologii kompozycji i technologii nanoszenia nanopowłok do zastosowania w procesie transferu druku wodnego, technologii produkcji i aktywacji innowacyjnej folii wodorozpuszczalnej, a także technologii produkcji pigmentów o znacząco ulepszonych parametrach mechanicznych do zastosowania w procesie transferu druku wodnego. Realizacja prac badawczych pozwoli na poszerzenie zasobów w zakresie posiadanego know-how oraz na wdrożenie innowacji produktowych i procesowych.

Image

OPTISORT Sp. z o.o.
Sortowanie optyczne recyklatów z tworzyw sztucznych

 

Firma prezentuje innowacyjny recykling tworzyw ABS i PC, pochodzących ze sprzętu RTV i AGD oraz części samochodowych, metodą separacji optycznej. Odpady pochodzące ze sprzętu RTV i AGD, a także z elementów wykorzystywanych w branży automotive, składają się z bardzo wartościowych tworzyw ABS i PC lub blend tych tworzyw, niejednokrotnie z dodatkami uniepalniaczy (FR) oraz drobnych elementów metalowych i wtrąceń innych tworzyw (np. płytki elektroniczne, gąbki itp.). Recykling tych surowców jest bardzo drogi i trudny, ponieważ poszczególne tworzywa składające się na mieszankę, dostępną w formie odpadu, nie łączą się swobodnie w procesie regranulacji ze względu na różną strukturę molekularną. Ponadto polimery uniepalnione nie łączą się z polimerami palnymi, co jeszcze bardziej warunkuje potrzebę bezwzględnie poprawnego oddzielania w procesie recyklingu rodzajów tworzyw. Know-how firmy to opracowana technika automatyzacji technologii sortowania tworzyw sztucznych. Automatyzacja polega na wyeliminowaniu ręcznego sortowania przez zastosowanie innowacyjnego sortera optycznego, który, odpowiednio zaprogramowany, automatycznie rozpoznaje rodzaj, kolor lub wielkość przemiału, dzieląc go na poszczególne rodzaje tworzyw.

.

Image

POQAD Sp. z o. o.
Tworzenie aplikacji mobilnych

 

Spółka specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych oraz wspieraniu przedsiębiorstw w prowadzeniu działań marketingowo-sprzedażowych w oparciu o technologie informatyczne. Shopper Intelligence to zaawansowany system monitoringu zachowań klientów w punktach sprzedaży. Podstawą systemu są czujniki monitorujące ruch klientów w sklepie, na podstawie sygnału WIFI i Bluetooth emitowanych przez ich telefony komórkowe. Firma prowadzi badania nad nowatorskim rozwiązaniem informatycznym, pozwalającym śledzić i analizować zachowanie konsumentów w punktach sprzedaży. Wiedza płynąca z takich analiz umożliwia na bardziej efektywne, w rozumieniu zwiększania obrotów sklepów, zarządzanie przestrzenią handlową. Zarządzanie to dotyczy zarówno samego rozkładu alejek w sklepie, ich ustawienia względem siebie, jak również pozwala na optymalizację działań marketingowych prowadzonych w miejscu sprzedaży. Aplikacja POQAD daje możliwość łatwego i szybkiego dostępu do wyników analiz w aplikacji webowej oraz śledzenia poszczególnych ścieżek poszczególnych klientów, przy jednoczesnej możliwości mapowania ciepłych i zimnych miejsc w punkcie sprzedaży i natychmiastowym przekształcaniu obrazu w taki sposób, żeby nie naruszał prywatności klientów (obraz jest kodowany tak, że oprogramowanie nie identyfikuje osób oraz nie zapisuje ich wizerunków). Zebrane za pośrednictwem aplikacji dane są poddawane dalszej obróbce, w celu określenia dokładnego drogi jaką przebywa klient w obrębie sklepu. Droga oraz czas przebywania klientów w danym miejscu, za pomocą aplikacji webowej, jest konfrontowany z mapą sklepu oraz rozmieszczeniem danego asortymentu i prezentowany zarówno zespołowi sprzedażowemu, jak i kadrze zarządzającej w czasie rzeczywistym.

Image

ELASTOLAB Sp. z o. o.
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i elastomery

 

Seryjna produkcja i skomercjalizowanie opatentowanego wzoru użytkowego wyrobu w postaci listwy ściennej osłonowej z pianki poliuretanowej integralnej ze zintegrowanymi znakami graficznymi luminescencyjnymi, a także innowacyjnego połączenia tych dwóch materiałów oraz wszelkich innych produktów wykonanych na bazie tego połączenia to główne zadania Spółki. Dodatkowo ważnym obszarem działalności Spółki jest komercjalizacja innowacyjnego kompozytu elastomerów z wypełnieniem granulatem gumowym i materiałem balistycznym w postaci osłon kuloodpornych i przeciwodłamkowych. Elastomery są dedykowane dla branży militarnej, z kolei ich pochodne przeznaczone są do zastosowań w branżach automotive, agro-parts oraz w budownictwie. Ważnym obszarem prowadzonej przez Elastolab działalności gospodarczej są prace B+R. Spółka prowadzi prace badawcze nad kompozytem elastomeru poliuretanowego oraz jego zastosowaniem w różnych gałęziach przemysłu. Firma realizuje także projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój działalności B+R firmy ELASTOLAB sp. z o.o. poprzez utworzenie i wyposażenie działu badawczo-rozwojowego firmy w niezbędną infrastrukturę, celem prowadzenia prac B+R nad innowacyjnym kompozytem elastomeru poliuretanowego oraz jego wykorzystaniem”.

Image

GTX Trans sp. z o.o.
Recykling odpadów opakowaniowych ze szkła

 

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania produktów z surowców składowych zestawu szklarskiego, używanego w hutach szkła. Przedmiotem działalności jest powstały w procesie recyklingu surowiec odpadów opakowaniowych ze szkła (butelki, słoiki, znicze, wazony, szklanki itp.), sortowany przy wykorzystaniu nowoczesnej linii technologicznej. Uzdatniona stłuczka szklana (bezbarwna, zielona, brązowa lub mix) jest głównym składnikiem wykorzystywanym przez huty szkła, ze względu na niższe koszty wytwarzania gotowego wyrobu w porównaniu z kopalinami kwarcowymi. Produkt zastępuje surowce pierwotnie używane do wytopu szkła oraz kosztowne barwniki (przy butelkach zielonych, brązowych i niebieskich) oraz odbarwiacze (przy butelkach i słoikach bezbarwnych). Jego użycie w zestawie szklarskim pozwala na szybsze stopienie zestawu i tym samym na redukcję energii potrzebnej w tym procesie. Zatem wpływa na obniżenie kosztów produkcji opakowań ze szkła.

belka-kfk.png

+48 507 967 284

biuro@etgk.pl

ul. Francuska 13/7
40-027 Katowice

NIP: 9542783115
Regon: 368504882

Copyright © 2022 Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa.